Eit artistisk foredrag om musikk og følelsar

Måndag 19. oktober Kl. 11:00

Artist og songar, Marianne Lindtner kjem til Oseana for å snakke om musikkens påverknad på mennesket. Med utradisjonelle verkemidlar syner ho korleis musikken er ei så viktig påverkande faktor for oss menneske, mellom anna kulturelt, kroppsleg og emosjonelt.Dette er eit aktuelt foredrag for alle som jobbar med musikk og helse, eller dei som vil lære meir om dette spannande og viktige temaet. Vi deler foredraget med helseinstitusjonar i heile landet!