Skude (Losskøyten)

LAURITZ HAALAND – (1855-1938) ”Skude” – Losskøyten? Oljemaleri 110×70 cm – malt 1906 Utdannet som skipsbygger i Bergen og maler ved Kunst og Håndverksskolen i Kristiania, deretter elev ved Knud Bergsliens malerskole. Veien fra skipsbyggeriet førte ham ”selvfølgelig” til marinemaleriet hvor en sikker karrierekurs ble stukket ut. Suksessen var basert på et kjøpekraftig- og lystig publikum. De ville ha hans korrekt og nitidig fremstilte skuter og fine stemningsbilder. I følge en notisbok fra 1883-86 fikk han opptil kr. 500 for enkelte bilder, men de fleste ble solgt for kr. 80 og mindre. Etter datidens kroneverdi var det absolutt til å leve med for en kunstner, som i særdeles produktive faser kunne male opptil 8 bilder i måneden. Marinemaleriet var en internasjonal stil med nasjonale og regionale særtrekk som hadde et internasjonalt publikum. Foruten til Tyskland solgte Haaland også bilder til England, Frankrike og Amerika.