Romfartsingeniør Alfred Lunde sitt liv og leveransar – Foredrag av og med Anders Lekven

Romfartsingeniør Alfred Lunde sitt liv og leveransar – Foredrag av og med Anders Lekven

Osingen Alfred Lunde var en viktig aktør i amerikansk romfart. Han vart ansatt ved planavdelinga til den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA etter at han vart uteksaminert som sivilingeniør frå University of Texas i 1966.

Alfred vart ekspert innen fagområde romfart, og vart ein aktiv bidragsytar til Apollo-programmet, romfergeprogrammet, romstasjonsprosjektet Skylab og romteleskopet Hubble. I mars 1970 var han sterkt inne i billedet då romfergen Apollo 13 måtte returnere til jorden etter eksplosjon i ei oksygen-tank ombord. For sin innsats mottok Alfred Fridomsmedaljen av President Nixon. Han er også dekorert for sine leveranser både til det Europeiske og Sovjetiske romfartsarbeidet.

Foredraget tek for seg den første del av romalderen og den spennande historie frå Alfred si tid ved ved NASA. Presentasjonen vil inkludert filmsnuttar fra både NRK arkivet og NASA. Alfred satte også tydelige spor her heime med si rolle på på TV, radio, aviser og vekeblad.

Alfred Lunde gav også ut tre bøker om romfart her i Norge. Han fekk bygg hytta Apollo Hill på Thuenefjellet, der han kvart år var heime for å koble av og lade batteria for sine tøffe og lange arbeidsdager ved NASA. Han døydde av hjartesvikt, berre 53 år gamal i 1996.

Dette er eit foredrag knytta til avdukinga av Alfred Lunde sitt minnesmerke på Lunde 29. april. Eit høve til å kunne få ei innføring i Alfred Lunde si spanande reise. Også ein dag for å få betre kjennskap til hans visjonar som strakk seg fra Bjørnafjorden mot stjernene. Hans minnesmerke skal no bidra til å opplyse og inspirere våre framtidige generasjoner.

Fri entré, unummererte plassar. Velkomen!