Vannvegen gruppebolig

Kristenbråten

Løkentunet

Ål helsesenter

Nigarden bofellesskap

Skavangertun sykehjem

Vardåsen bo og omsorgssenter

Holmetunet bo og omsorgssenter

Elverøy helsetun

Miljøterapitjenesten Gol

Villa Frederikke

Vilberg helsetun

Filten omsorgsbolig

Strømsø bo og servicesenter

Furukollen

Husebyjordet

Lillestrøm bo og behandlingssenter

Blaker bo og omsorgssenter

Åråsveien bo og omsorgssenter

Stalsberg bo og behandlingssenter

Bekkestua omsorgsbolig

Dønski omsorgsbolig

Unicare Fram

Unicare Jeløy

Valler bo og behandlingssenter

Vestby sykehjem

Vestre Nes omsorgsbolig

Vikersund bad rehabiliteringssenter

Villa Skaar jevnaker sykehjem

Ål bo og behandlingssenter

Åskollen bo og servicesenter

Åssiden/Solbergselva

Ullerud helsebygg

Unicare Bakke

Pålsetunet bo og servicesenter

Risenga bo og omsorgssenter

Skedsmotun bo og behandlingssenter

Skoggata omsorgssenter

Solbakken bo og behandlingssenter

Solgården omsorgssenter

Solheim sykehjem

Solvik bo og behandlingssenter

Sundjordet bofellesskap

Sykehuset i Østfold

Sørvald omsorgssenter

Nesbru omsorgssenter

Tingvoll sykehjem

NKS helsehus

Tislegård bo og behandlingssenter

omsorgsboliger nord

Torsnes sykehjem

Orkerød sykehjem

Per Gynt helsehus

Korvaldveien bofellesskap

Kruseløkka sykehjem

Lindelia sykehjem

Løkka bo og avklaring

Lønnås BRS

Løvenstadtunet

Manifestsenteret

Melløs sykehjem

Gressvik sykehjem

Modumheimen

Gullhella bo og omsorgssenter

MS-senteret Hakadal

Gulskogen bo og servicesenter

Nes omsorgssenter

Hallingby hjemmetjenester og bofellesskap

helsehuset Råde

Hokksund rehabiliteringssenter

Iddebo sykehjem

Klokkarstua bo og omsorgssenter

Ekholt sykehjem

Fjell bo og servicesenter

Frydenberg

Gamle Drammensvei omsorgsboliger

Asker bo og omsorgssenter

Geilotun omsorgssenter

Bergheim bo og aktivitetssenter

Gjerdrum bo og behandlingssenter

Bratromveien bofellesskap

Glemmen sykehjem

Bråset bo og omsorgssenter

Godt haab helse og rehabilitering

Bråta dagsenter

Bråta helse og aktivitetssenter

Carpe diem demenslandsby

Catosenteret

Dypedalsåsen sykehjem

Eddaveien omsorgsbolig

Eidsvoll helse og omsorgssenter

Eikstunet sykehjem