Vannvegen gruppebolig

Kristenbråten

Løkentunet

Ål helsesenter

Nigarden bofellesskap

Skavangertun sykehjem

Vardåsen bo og omsorgssenter

Holmetunet bo og omsorgssenter

Elverøy helsetun

Miljøterapitjenesten Gol

Villa Frederikke

Vilberg helsetun

Filten omsorgsbolig

Strømsø bo og servicesenter

Furukollen

Husebyjordet

Lillestrøm bo og behandlingssenter

Blaker bo og omsorgssenter

Åråsveien bo og omsorgssenter

Stalsberg bo og behandlingssenter

Bekkestua omsorgsbolig

Dønski omsorgsbolig

Åssiden/Solbergselva

Ullerud helsebygg

Unicare Bakke

Unicare Fram

Unicare Jeløy

Valler bo og behandlingssenter

Vestby sykehjem

Vikersund bad rehabiliteringssenter

Villa Skaar jevnaker sykehjem

Ål bo og behandlingssenter

Åskollen bo og servicesenter

Vestre Nes omsorgsbolig

Skoggata omsorgssenter

Solbakken bo og behandlingssenter

Solgården omsorgssenter

Solheim sykehjem

Solvik bo og behandlingssenter

Sundjordet bofellesskap

Sykehuset i Østfold

Sørvald omsorgssenter

Tingvoll sykehjem

Tislegård bo og behandlingssenter

Torsnes sykehjem

Skedsmotun bo og behandlingssenter

Risenga bo og omsorgssenter

Pålsetunet bo og servicesenter

Per Gynt helsehus

Orkerød sykehjem

omsorgsboliger nord

NKS helsehus

Nesbru omsorgssenter

Kruseløkka sykehjem

Hallingby hjemmetjenester og bofellesskap

Korvaldveien bofellesskap

Klokkarstua bo og omsorgssenter

Iddebo sykehjem

Hokksund rehabiliteringssenter

helsehuset Råde

Gulskogen bo og servicesenter

Gullhella bo og omsorgssenter

Gressvik sykehjem

Løkka bo og avklaring

Nes omsorgssenter

MS-senteret Hakadal

Modumheimen

Lindelia sykehjem

Melløs sykehjem

Manifestsenteret

Løvenstadtunet

Lønnås BRS

Bergheim bo og aktivitetssenter

Bratromveien bofellesskap

Bråset bo og omsorgssenter

Bråta dagsenter

Bråta helse og aktivitetssenter

Carpe diem demenslandsby

Catosenteret

Dypedalsåsen sykehjem

Eddaveien omsorgsbolig

Eidsvoll helse og omsorgssenter

Eikstunet sykehjem

Ekholt sykehjem

Fjell bo og servicesenter

Frydenberg

Gamle Drammensvei omsorgsboliger

Geilotun omsorgssenter

Gjerdrum bo og behandlingssenter

Glemmen sykehjem

Godt haab helse og rehabilitering

Asker bo og omsorgssenter