Audenarde Soir

FRITZ THAULOW (1847 – 1906) er vår mest internasjonalt kjente maler etter Edvard Munch. Thaulows beste bilder fanger inn lys, temperatur og luft. Hans vinterbilder var nye og friske i et ellers nokså snevert Kristianiamiljø. I Frankrike fant Thaulow den motivkrets som etter hvert ble dominerende i hans maleri, blanke stille elver med bakevjer, virvler og og blinkende speilblankt vann ved landsbyenes gråhvite småhus. Han bodde mange år i Paris, men malte også fra den franske landsbygden. Selv om Thaulow oppholdt seg mye av tiden i Frankrike, forble Norge hans hjemland, og han vendte ofte tilbake til Norge for å male.