Bryggemotiv med båt og figurer

PER LASSEN KROHG – maler og forfatter (1889-1965) Utdannet av foreldrene Oda og Christian Krohg, i Paris ved Academie Calarossi 1902-09 og under Henri Matisse 1910-11. Lærer ved Academie Scandinavie Paris 1926-27 og lærer ved kunstakademiet i Oslo 1946-58, hvor han var en skattet pedagog. Som ung utviklet han et moderne formspråk innenfor reklamen og fikk stor betydning på dette felt. I 1920-årene ble Per Krohg etterspurt til utsmykningsoppgaver. Han dekorerte flere kinoer og restauranter, bl.a. Grand Cafè i Oslo (1928). Betydelige dekorasjonsoppgaver finnes i Oslo Rådhus og i FN-bygningen i New York. (Dreyers Kunstleksikon)