Dampskip ved Kyst

”Dampskip ved Kyst” – olje på lerret, malt 1903 Lauritz Haaland – maler Født: Kvitsøy, Ryfylke: 1855-1938 Utdannelse som skipsbygger i Bergen og maler ved SHKS 1880, deretter elev ved Knut Bergsliens maleskole. Haaland var hjemstavnsskildrer, dvs. at han hentet motivene fra sine nærmeste omgivelser og fra Nordsjøen. I stor utstrekning benyttet han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som samlende midtpunkt, gjerne med stormfylt hav omkring. Båtmotivene er utført med så stor presisjon at de ofte benyttes av museer som eksempler for de forskjellige skipstyper. Haaland var en svært produktiv kunstner og utførte mellom 3 og 5 bilder i måneden.