Elvestryk, Wales

Gudes gjennombrudd i utlandet så vel som her hjemme var hans norske høyfjellsmotiver. Men for mange står hans skildringer fra kyststrøkene med småbåter og seilskuter som de mest kjente. Under sitt opphold som underviser i Düsseldorf gikk Gude under navnet ”Der Luftdoktor”. Gude var alltid av den oppfatning at de ferdige arbeidene skulle være et resultat av erindringer og ikke en direkte reproduksjon.