«Fra Fjærland»

Som Astrup forbindes Bernt Tunold med vestnorsk landskapskunst, og han forbindes gjerne med Astrups maleriske uttrykk. I enkelte av Tunolds tidlige arbeider er dette også legitimt, men etter hvert klarte Tunold å bryte ut av denne formen og skape sitt helt særegne landskapsmaleri.