Fra Fortundalen

Flintoe er mest kjent for det berømte «Fugleværelset» på Slottet i Oslo. Han malte dekorasjoner og transparenter, bl.a. for Carl Johan i 1814, var samme år med på å dekorere Stortingssalen, drev privat tegneundervisning, malt portretter og ble fast teatermaler ved Chr. theater. Den betydeligste delen av Flintoes produksjon er landskapene.