Fra Torvalmenningen

CHRISTIAN KROHG (1852 – 1925) Maler, tegner og journalist Mens den overveiende del av vårt lands mest kjente embedsmannsslekter er av utenlandsk opprinnelse, nedstammer Krohg-familien fra norske bønder, nærmere bestemt fra skogsbruket Krogen, søndre Høland. Det var først og fremst Eilif Peterssen som inspirerte Christian Krohg til kunstnerisk virksomhet. Studerte også sammen med Frits Thaulow i Karlsruhe. Avgjørende betydning for hans kunstneriske utvikling var oppholdet i Berlin, før han dro til Skagen i 1879, hvor Krohg fikk sitt kunstneriske gjennombrudd. I 1905 reiste Oda og Christian Krohg til Bergen der de oppholdt seg i 3 måneder. Her skrev Krohg «Egte Bergensere», en samling intervjuer med tegninger, som ble utgitt samme år. Under oppholdet malte Krohg fra altanen i sitt pensjonat FRA TORVALMENNINGEN, med utsikt mot Fisketorvet og Fløyen. Han gikk også i gang med en stor komposisjon fra TRIANGELEN, en del av det gamle Fisketorvet, der salget foregikk fra båt, og som forsvant få år senere. I den største utgaven av motivet, har Krohg malt fire koner som står i steintrappen. Dette er i Kunstsamlingene i Bergen. Begge motivene er avbildet (side om side) i boken om Christian Krohg, utgitt i 1997. Maleriene er i GRIEG’s eie.