«Grenselandet – Finnmarkseventyr»

JOHNSON, KAARE ESPOLIN (1907-1994) ”Grenselandet, Finnmarkseventyr” Litografi – 1980 Utdannet ved Statens håndverks- og Kunstindustriskole og Kunstakademiet, Oslo. Av hans betydeligste illustrasjonsoppgaver er Johan Bojers ”Den siste viking” fra 1972. Hans største dekorasjonsarbeider finner vi ombord i hurtigruteskipet ”Harald Jarl”, et seilende kunstgalleri i 35 år, og ombord i ”Ragnvald Jarl”.