Interiør fra Dale kirke i Luster 1927

Dale kirke ligger i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Det er en stenkirke fra middelalderen, første halvdel av 1200-tallet. Kirken har opptatt flere kunstnere