Måneskinn

KNUD BAADE (1808-1879) ”Måneskinn” – 1867 74x100cm – Olje på lerret Kjøpt hos Mohn, Bergen, 2009 Utdannet ved Kunstakademiet i København under Eckersberg og J.C.Dahl i Dresden. B.var av en stor søskenflokk, og det var bare med støtte av privatfolk i Bergen han i 1825 kunne reise til Kunstakademiet i København. Som ung var B. sterkt opptatt av mytologiske og historiske emner. Det lå i tiden. Også i sine senere landskapsbilleder yndet han å putte inn ensomme figurer med preg av fortid og saga. Bosatte seg i Munchen hvor hans mange måneskinnsbilder gjorde stor lykke.