Nisse og budeie

Utdannelse: Kunstakademiet under Chr. Krohg og Axel Revold. Aulie er den av mellomkrigstidens malere som førte videre Krohgs sosiale engasjement slik det hadde kommet frem i kunsten i 1880-årene. Aulie var en typisk intellektuell, godt orientert både i kunst- og litteraturhistorien og i politisk litteratur. Han reiste mye og fikk kontakt med mange utenlandske kunstnere. ”Paris har lært meg mest”.