Vågen i Bergen fra Klosteret

En noe større variant av dette maleriet, kalt Bergens Våg med utsikt fra Klosteret, signert og datert E. Werenskiold 1905, ble i 1905 kjøpt fra kunstneren til Rasmus Meyers Samlinger, idag en del av Bergens Kunstmuseum. Dette maleriet er antagelig malt på samme tid, enten som et forelegg for, eller som en variant av, maleriet som befinner seg på museet.