Anders Zorn (1860 – 1920)

Anders Zorn tilhørte den franskorienterte realistiske retningen, og praktiserte, som sine norske samtidige, friluftsmaleriet. Anders Zorn er vel den mest berømte svenske maler internasjonalt sett, først og fremst på grunn av sine mange portretter av kjente menn i inn- og utland. Han tilhørte den franskorienterte realistiske retningen, og praktiserte, som sine norske samtidige, friluftsmaleriet. Men i mot­setning til dem var akvarellen hans fremste medium helt frem til midten av 1880-årene. Akvarellen var for ham et medium som var godt egnet til å formulere og formidle de umiddel­bare inntrykk av både mennesker og landskap. Men i midten av 1880-årene gikk han over til oljemaleriet og han ble en like stor virtuos i dette mediet som i akvarellens. Portrett­maleriet var én av de røde trådene i hans kunstnerskap, gjerne malt i den portrettertes eget miljø, slik at de tingene de omga seg med bidro til karaktertegningen. Fra 1888 begynte han i Paris å male bilder av nakne kvinner i og ved vannet, hvor han la stor vekt på vannoverflatens mange ­reflekser, men også på det gjen­skinn som avtegnet seg oppover på kvinnens eller kvinnenes kropper. Mange av dem ble malt i Sverige. Han ble en mester på dette området. Men etter at han slo seg ned i Sverige, fortsatte han med dette motivet i nye, hjemlige om­givelser. Som i Eldsken (1905) hvor vi ser to nakne kvinner fra Mora sitte ved vinduet i en svensk stue, dels opplyst av lyset fra vinduet og dels fra den åpne ild som antagelig brente på peisen utenfor bildet, til venstre. Innerst i bildet skimter vi en bunadskledd kvinne som viser at vi ­befinner oss på det svenske bondelandet. Denne kompliserte belysningen fra ulike kilder er skarpt sett og klart ­registrert.

Sappo er en etsning fra 1917 som viser en pike som leker med en hund på et svaberg nede ved vannet. Zorn ble som grafiker – og da primært som etser – sammenlignet med ­Rembrandt. Han begynte med det i 1882, og har laget 289 ulike etsninger. Det var i dette mediet han portretterte både August Rodin (1906) og August Strindberg (1910), men han laget også en lang rekke landskapsmotiver. Han var faktisk like kjent som grafiker som han var som maler, internasjonalt sett. Ikke minst i USA, som han besøkte mange ganger. Han arbeidet også i tre og sten, og var en meget habil skulptør. Zorns berømmelse holdes ennå i hevd, og han er ikke bare representert i mange av de store samlingene i Europa og USA, men vises også der.

  • «Eldsken», 1905
  • «Fire Reflection»