Lauritz Tuxen (1853 – 1927)

Lauritz Tuxen var en dansk maler som sammen med P. S. Krøyer introduserte den franske realismen til Danmark. Det gjorde de to blant annet ved i 1882 å etablere en alternativ kunstundervisning, Kunstnenes Frie Studieskoler, i København hvor de la særlig vekt på den nye maleteknikk, figur­studiet og det koloristiske. Selv om realismen sterkt hevdet at motivene ikke bare skulle være samtidige, men i en viss forstand også selvopplevde, arbeidet også Tuxen til tider med historie­maleriet. Men mest kjent er han for en lang rekke portretter av de danske, engelske og russiske konge­familiene – det var disse bildene som gjorde ham internasjonalt kjent. Men Tuxen var også friluft­maler, og hadde vært på Skagen allerede i 1870-årene. Så var han i lang tid borte fra stedet, inntil han i 1901, etter å ha giftet seg med den norske Frederikke Treschow, kjøpte seg en stor sommerbolig på Skagen, Dagminne. Etter den tid oppholdt han seg nesten hver sommer der.

Sommerdag i Skagen (1915) er malt i en senimpresjonistisk stil med lange, markerte strøk. Det er tydelig at det er det sterke og blendende sommerlyset på Skagen som har opptatt Tuxen i dette bildet av en kvinne som sitter og leser i en hage. Selv om vi er nær damen – den ene foten er helt fremme i nedre billedkant – er hendene, boken, blusen og ansiktet nesten uthvisket av det sterke lyset. Vi skimter riktignok bakgrunnens blomstrende busker, men de diagonale strøkene i denne blå og røde bakgrunnen utflater den og gjør at den samles til en helhet. Det vertikale grønne gresset som fluktstolen står på er behandlet på samme måte og understreker også flaten. Kvinnen selv skaper nok et visst rom i denne flaten, som enkelte ganger i Matisses malerier, men fordi det sterke lyset reduserer volumet, glir også hun nokså friksjonsfritt inn i flaten. Altså et maleri etter modernistisk oppskrift med lyset som hovedperson – ikke den lesende damen. Bedre kan knapt modernismens budskap forkynnes ad kunstnerisk vei.

«Sommerdag i Skagen», 1915.
«A Summer’s Day in Skagen»