Trudi Jæger (1951 – )

Trudi Jæger er en norsk kunstner av britisk herkomst. Det har en viss betydning, fordi hun ikke på samme måte er knyttet til de hjemlige utviklingstrekk som mange av hennes norsk kolleger. Hun er først og fremst maler, og naturen er hennes viktigste inspirasjonskilde. Men hun maler ikke figurativt, men heller ikke abstrakt slik Jakob Weidemann, Knut Rumohr og Inger Sitter gjorde. For det er ikke opplevelsen av landskapet hun vil formidle i farger og former. En etter-moderne retning som 1960-tallets minimalisme har nok spilt en avgjørende rolle for henne, sammen med Østens filosofi og mystikk, som også var viktig i USA i oppgjøret med den modernistiske estetikk. Særlig zen-buddhismen som la vekt på at hele skaperverket hadde samme verdi og krav på oppmerksomhet. I Starlight drawing in the Savernake Forest (1998) har hun tatt utgangspunkt i de linjene visse stener utgjør i et landskapet i Avesbury i England. Nå er ikke dette et hvilket som helst landskap, fordi man mener at det har ligget urørt i uminnelige tider. Hun laget skissen til bildet en stjerneklar natt, for da oppdaget hun at det var stenenes konturer som utsa eller snarere utstrålte dette landskapet. Det er malt på lin-lerret med lette, vâre penselstrøk i rosa og lys gråblått med noen få innslag av svart. ­Virkningen får en til å tenke på Østens maleri.

Det andre maleriet, med samme tittel og malt samme år, er ganske annerledes. Det har en mørkere bakgrunn, og frem fra dette mørke stråler det frem et sterkt lys, som om de ugjennom­trengelige skyene har veket til side og latt et sterkt lys i en avlang, nesten elliptisk form, komme til syne. Om det dreier seg om solen eller månen, er uklart. Det er heller ikke enkelt å slå fast om det er himmelen vi ser, eller dens speilbilde i et vann eller i et tjern i skogen, eller på en våt sten. Og det er det vel heller ikke nødvendig å vite.

Dette er meditative bilder som både har rot i naturen, og det ganske konkret, som de ­konstellasjonene stenenes konturer utgjør, men som også formidler de inntrykk naturen kan ha på et følsomt, reflekterende sinn.