Arne Mæland – Stillhet. Onsdag 1.07. kl. 18 – 20.

Arne Mæland – Stillhet. Onsdag 1.07. kl. 18 – 20.

I samanheng med innkjøpet av Arne Mæland sin marmorskulptur «Stillhet» inviterar vi til ei markering i Griegsamlingen.
Kunstsamtale med Arne Mæland og Evelyn Holm.
Musikalske innslag ved Johann Sebastian Blum på cello.
Servering av forfriskingar.
Gratis inngang.
På grunn av omsyn til smittevern er tilgang til arrangementet avgrensa til 50 personar, og alle må vere påmelde. Registrering blir etter prinsippet fyrst til mølla, og vi anbefaler publikum å melda seg på tidleg.
Påmelding til evelyn@oseana.no seinast tirsdag 30. juni kl. 12:00.
—————————————————————————————————–
Smittevern:
Din innsats gjer ein forskjell. Følg råda frå Folkehelseinstituttet når du vitjar Oseana:
Hald avstand på minst ein meter til andre
Vask hendene
Bruk papirlommetørkle eller albogekroken ved hoste
Unngå kontakt med felles overflater
Oseana har intensivert vask av hyppige kontaktpunkt i huset, og følgjer dei generelle hygieneråda frå Folkehelseinstituttet. Personar med symptom på luftveisinfeksjon oppmodast om å halda seg heime.