Arve Håland – SPOR

Arve Håland – SPOR

Arve Håland opnar ny utstilling i Hvelvet laurdag 16. august kl. 15.00. Øystein Hauge står for den offisielle opninga, og det vil bli eit musikalsk innslag med Arve sitt eige band! Det er gratis inngong og enkel servering. Utstilllinga står i perioden 16. august – 14. september. 
 
Arve Håland har vore tilsett som lektor i teikning ved Kunst og Designhøgskulen i Bergen sidan 1977. Han har etter endt utdanning i 1972 arbeida som profesjonell billedkunstnar, og delteke på mange betydelege utstillingar og hatt ei rekkje utsmykkingsoppdrag. Håland sine mest kjende arbeid frå 1980- talet var ein serie assemblager der han trakk verkelege gjenstandar inn i maleria og fekk ein kombinasjon av illusjon og røyndom. Det mest markante biletet av desse var «Nedlagt hermetikkfabrikk» som vart vist på Vestlandsustilling1980. Mange av desse arbeida var og på temautstillinga «Rapport frå Vestlandet» i 1980, ei utstilling han hadde saman med Laila Aas Birkeland, og på Håland si separatutstiling i 1984. 
Håland seier sjølv dette om sitt kunstnarskap: 
Jeg har i hele mitt kunstnerskap latt fascinasjonen for ”det maleriske”, for materialenes språk, egenskaper og kombinasjonsmuligheter i stor grad styre arbeidsprosessen. Materialer som sement, sand, jernsulfat har fulgt meg i en årrekke. Å balansere farge, tekstur, struktur, ”det estetiske” i billedflaten, og la det litterære og symbolske ligge i materialets språk. Å vektlegge det sanselige, det som skjer mellom bilde og betrakter.  Bygge opp taktile og fysiske flater som skiller seg ut som selvstendige, innholdsrike og estetiske uttrykk. Visuelle samtaler som skal være selvstendige og nære. 
Dette ble innholdet i mitt KU-prosjekt ved Kunst og Designhøgskolen 2012 og som fikk tittelen:”Rust never sleeps”. En del av disse arbeidene er med på utstillingen i Hvelvet. I etterkant av prosjektet har jeg arbeidet videre med samme tema, men med andre materialer og kombinasjoner. Jeg maler på glass og brukt dets transparente muligheter til å symbolisere tid og rom. Collagemaleri bygget opp med restmateriale fra prosjektet til bilder der spor av tegning kan assosieres med fossile avtrykk overlappet av den moderne tids konstruerte tegn i linjer og signalfarger, et sammenstøt av fortid og nåtid.
 
Om utstillinga SPOR seier Håland: 
Som naturen, som murveggen, som gaten bygges bildene opp lag på lag. I utgangpunktet et svært realistisk uttrykk, som ubønnhørlig (i tråd med maleriets lover) transformeres til abstrakte sanseopplevelser.