Blomqvist: Kva sel i dagens marked?

Blomqvist: Kva sel i dagens marked?

Blomqvists ekspertar deltar i samtale med Jørgen Larsson frå Oseana. Det blir fokus på kunst og møblar frå 50- og 60-talet. Korleis står objekt frå denne tida seg i dagens marknad. Kva kunstnarar er populære no og kva møbelmodellar kan du rekna med å få godt betalt for på auksjon? Dette er nokon av spørsmåla vi drøftar i denne samtalen. Samtalen varer ein liten time.

GRATIS!