Ingrid Berven og Sigbjørn Bratlie. 09.11-08.12

Ingrid Berven og Sigbjørn Bratlie. 09.11-08.12

 Utstillingen åpner lørdag 9. november.
Kl. 14:00 Utstillingsopning
Kl. 15:00 Samtale mellom kunstnerne og kurator Evelyn Holm. 
 

Ingrid Berven   HÅNDARBEID
 
I videoverket HÅNDARBEID fokuserer Ingrid Berven på kunstnere som bruker hender, redskap og materiale for å uttrykke sine ideer. Håndverkere på forskjellige områder, ikke bare i kunsten, kan ha både ferdigheter, talent og kreativitet, og prosessen med å lage objekter med hendene bringer ofte med seg tilfredshet og glede. Likevel kan det virke som håndverket er undervurdert på alle nivåer i samfunnet, fra utdannelse til ansettelser i kommersiell virksomhet. Hvorfor denne manglende verdsettelsen av det å lage i vår tid?
 Et svar kan ligge hos de gamle grekerne, som mente at synssansen var den nobleste av alle de fem sansene. «Øyet er et mer eksakt vitne enn ørene» mente Heraklit, mens Aristoteles slo fast at synet tilnærmelsesvis lå nærmere intellektet enn de andre sansene.  Med dette ble erkjennelsen og evnen til å gripe sannhet avhengig av en kobling mellom visjon og kunnskap. Denne opphøyelsen av synssansen ble reflektert i et gryende hierarki mellom profesjonene. 
 Med det 19.århundrede kom den industrielle revolusjon, og oppdeling av arbeid mellom hode og hånd fulgte med. Skillet går helt inn i vår tid, men i dag blir sansenes hierarki utfordret av kommunikasjonsteknologien, der feedback ved berøring er programmert inn i våre smarttelefoner. Den allestedsværende skjermens dominerende syns- og lydinntrykk håner oss med bilder og teknologi som mangler taktilitet, smak og lukt. Denne utstillingen er en hyllest til håndverk, fingerferdighet og kreativ problemløsning, og til den intensiteten, konsentrasjonen og selvlærte erfaringen som utvikles gjennom manuelt skapende arbeid. En anerkjennelse av dyktige hender i en økende digital og intellektuell tidsalder.
 
Videoinstallasjonen er basert på 51 kunstnere i arbeid med hender og materiale.
 
 
Sigbjørn Bratlie   TOGN
 «Togn» er den paradoksale tittelen på en videoutstilling som mer enn noe annet fremstår som direkte skravlete. Utstillingen inneholder seks videoer, og de handler alle sammen om språk, nærmere bestemt om fremmedspråk. Som performance-prosjekter er filmene det endelige resultatet av en prosess der Sigbjørn Bratlie først setter av cirka ett år til å lære seg et (mer eller mindre nyttig) fremmedspråk, for deretter å lage et kunstprosjekt der han, – i en spesifikk setting, – kommuniserer med noen på dette språket.
 Arbeidene hans har en konseptuell, analytisk og ofte humoristisk vinkling. Det ligger også en hermeneutisk tilnærming til dagens visuelle kultur i verkene: De er ofte laget som forsøk på å rydde opp i og sementere språklig mening i kulturelle fenomener. Mange av prosjektene iscenesetter situasjoner der tilgangen til mening, tolkning og gjensidig forståelse gjøres vanskelig på grunn av manglende språkkunnskaper, dårlig grammatikk eller mangelfullt ordforråd.
 Videoene i utstillingen er laget på følgende språk: Afrikaans, gresk, gælisk, latin, grønlandsk og polsk.
 
Ingrid Berven er utdannet billedkunstner ved Kunsthøgskolen i Bergen (1993 – 98) og Kunstakademiet i Helsinki (1996). Hun har også musikkutdannelse fra Griegakademiet – Institutt for musikk. Berven har siden 1998 hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland, blant annet ved Galleri s.e., Bergen, Bergen Kunsthall, Tromsø Kunstforening, Hordaland Kunstsenter, Bergen,  Nordisk Panorama, Beograd, NOoSPHERE Art Gallery, New York, Lydgalleriet, Bergen og Kunsthall 3,14, Bergen, og deltatt ved gruppeutstillinger i blant annet Oslo, Bergen, København, Stockholm, Helsinki og Krakow.  Verk av Ingrid Berven er innkjøpt av Handelshøgskolen BI og Kulturrådet. I 2017 var hun representert på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) med dokumentaren ”THE RETURN – Georgia fra Hamsun til Manana”. Hun bor og arbeider i Bergen.
https://www.berven.no/
 
 
Sigbjørn Bratlie har sin kunstutdannelse fra Oslo, Birmingham, Lyon og London, og fikk sin MA Fine Art ved Central Saint Martins College of Art and Design i 2002. Av separatutstillinger kan nevnes Galleri Blunk, Trondheim, B-Galleria, Turku, Fabrikken, København, Leitrim Sculpture Centre, Manorhamilton, Irland, Møre og Romsdal kunstnersenter, Galleri BOA, Oslo, XL Art Space, Helsinki og Nordtrøndelag fylkesgalleri. Han har også vært representert ved en lang rekke kollektivutstillinger i Norge og utenlands, blant annet i Kiel, Reykjavik, Vilnius og Wien, Oslo, Hamar, Berlin Buenos Aires og London. Han har også hatt et stort antall opphold ved internasjonale kunstnerresidenser, blant annet i Reykjavk, Svalbard, Roma, Berlin og Gdansk. Han bor og arbeider i Oslo og Gdansk. 
http://www.sigbjornbratlie.com/                                                                                                         
 
Sigbjørn Bratlies utstilling er støttet av Kulturrådet
Ingrid Bervens utstilling er støttet av Kulturrådet og Norske billedkunstneres hjelpefond.
Høstprogrammet i Galleri Hvelvet er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord.