Kari Aasen – Still Life – keramiske objekter

Kari Aasen – Still Life – keramiske objekter

Velkommen til Kari Aasens utstilling i Galleri Hvelvet på Oseana!
Med sine keramiske objekter undersøker Aasens kunstens materialitet, og hvordan tiden jobber såvel med som mot denne materien. For å si det litt enklere; Aasens objekter kan ses på som en samling fysiske spor fra hver dag gjennom ett år. Disse avtrykkene kan bety noe, eller ikke. Skjønt,  Om vi som publikum finner en gjenklang av våre egne dager i dette verket, er ikke den eneste gyldige løsningen på denne gåten;
Den estetiske verdien er en iboende del av all håndgripelig kunst, villet eller ikke, og nettopp Aasens visuelle verk kan være overveldende nok i seg selv. Som inntrykk for publikum og som uttrykk for kunstnerens intensjon.
Selv sier Kari Aasen at
-Still Life, handler om keramiske objekter transformert fra natur til kultur – innsamlet, kartlagt og arkivert. Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske objektene representerer en fortelling om tid, sykliske endringer og naturens sårbarhet. En nærværelse, en gjentagende repetativ handling, en fysisk erfaring og et møte mellom hånd og materiale. Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige.