Kunst og demens. Tilrettelagd omvising. 23.09. kl. 11.30

Kunst og demens. Tilrettelagd omvising. 23.09. kl. 11.30

Påmelding til evelyn@oseana.no seinast torsdag 19. September. Avgrensa plassar.
 Denne gongen tar vi for oss Bernt Tunold og kunsten hans sett gjennom nokre av måleria i utstillinga «BERNT TUNOLD – ein eld som aldri slokna»
Omvisingane er gratis og eit tilbod til menneske med demens med følgjeperson. Ein treng ingen forkunnskap, og omvisingane blir spesielt tilrettelagde for dei påmelde. Alle får sitteplassar ved kunstverka, og erfarne formidlarar syter for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. Vi avsluttar med kaffi og ein hyggeleg prat.
 
 
I samarbeid med Os kommune og med tilskot frå Os kulturelle spaserstokk.