Kunst og demens – Tilrettelagd omvising i utstillinga Sjølvberging – 200 år i norske landskap

Kunst og demens – Tilrettelagd omvising i utstillinga Sjølvberging – 200 år i norske landskap

Omvisingane er gratis og eit tilbod til menneske med demens med følgjeperson. 

Ein treng ingen førehandskunnskapar, og omvisingane blir spesielt tilrettelagde for dei påmelde. 

Alle får sitjeplassar ved kunstverka, og erfarne formidlarar syt for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. 

Vi tek oss tid med kaffi og ein hyggeleg prat. 

Arrangementet varer om lag 2,5 time.

Påmelding til jørgen@oseana.no seinast fredag 10. mai. Avgrensa antall plassar.