Marit Victoria Wulff Andreassen: REGRESS

Marit Victoria Wulff Andreassen: REGRESS

(Scroll down for English)
 Velkommen til åpning av Marit Victoria Wulff Andreassens utstilling REGRESS.
 Utstillingen åpner kl. 14:00.
 Kunstnersamtale mellom kunsthistoriker Sigrun Åsebø og Marit Victoria Wulff Andreassen arrangeres kl. 15:00 – 16:00 i Vargasalen.
 
Ved første øyekast fremstår Marit Victoria Wulff Andreassens virtuose tegninger som ren skjønnhet med sin briljante tekniske gjennomføring av fabulerende linjer som slynger seg ornamentalt over flaten. Ved nærmere undersøkelse blir dette inntrykket forstyrret; alt er ikke som det skal, og definitivt ikke slik det pleier å være. Kroppsdeler forbinder seg organisk til planteliv, innvoller eller kroppsåpninger dukker opp på uventede steder, og kjønnsidentiteter blir uklart. Arbeidene hennes både forfører og provoserer, de blir ofte satt inn i en kjønnspolitisk sammenheng, men om det dreier seg om en feminin eller feministisk estetikk kan være uklart. Kanskje det i hennes tilfelle ikke er noen motsetning mellom de to, snarere en rå og direkte erfaring som kommer innenfra, og som gjemmer seg i det åpenbare.
 
Marit Victoria Wulff Andreassen gikk ut av Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2003 og har siden deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun har utført flere utsmykkinger, blant annet for Universitetet i Bergen og er innkjøpt av Haugesund Billedgalleri, Stavanger kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design m.fl.
 
 
Sigrun Åsebø er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Som forsker fokuserer hun på kjønn, kropp og seksualitet i billedkunsten, feministisk teori og historiografi samt kvinnelige kunstnere både i et historisk og samtidsperspektiv. Åsebø arbeider også som kunstkritiker og er en av initiativtakerne til Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene. Hun disputerte for doktorgraden med avhandlingen «Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser. Å lese kunstens historie med A. K. Dolven og Mari Slaattelid» i 2011.

 Utstillingen står i perioden 11. mars – 2. april.
 
Marit Victoria Wulff Andreassen
REGRESS
Opening on Saturday March 11 at 2pm
3pm-4pm: A conversation between Marit Victoria Wulff Andreassen and the art historian Sigrun Åsebø
 
At a first glimpse, Marit Victoria Wulff Andreassen’s excellent and skillfully executed drawings seem like pure beauty with fabulating lines winding their way as ornaments on the surface. This impression gets disturbed by further inspection; all is not as it should be, and definitely not as it uses to be. Body parts connect organically to plants, entrails or body orifices appear in unexpected places and gender identities are blurred. At the same time seductive and provocative, her works are often interpreted in a gender political context; but if the aesthetic is feminine or feminist remains unresolved. This unclarity might not be an opposition at all. Rather it is the result of a raw and direct experience coming from within, hiding in plain sight.
 
Wulff Andreassen graduated from the Bergen Academy of Art and Design in 2003, and she has since then participated in a row of exhibitions in Norway and abroad. She has done several public projects, for the Bergen University among others, and her works have been purchased by Haugesund Art Association, Stavanger Art Museum, The National Museum and others.
Sigrun Åsebø is an assistant professor at the University of Bergen. In her research  she focuses on gender, body and sexuality in fine art, feministic theory and  historiography as well as female artists in historical and contemporary perspective. Åsebø also works as an art critic and  is one of the initiators of Network for Gender and Diversity in the Art Museums. She finished her phd in 2011 with the dissertation «Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser. Å lese kunstens historie med A. K. Dolven og Mari Slaattelid» in 2011.
 
Exhibition period: March 11 – April 2