Morten Molden – Kontraster og relasjoner

Fra arkitektur til kunst.
»I mer enn 40 år har jeg vært engasjert i både arkitektur og billedkunst, med eget
arkitektkontor sammen med min kone Mette, og med kunstnerisk aktivitet i tillegg.
Nå avslutter vi arkitektvirksomheten og jeg vil fullt og helt konsentrere meg om
kunstnerisk virksomhet,- både med digital grafikk og med maleri, når arkitektkontoret
transformeres om til atelier.
Dette vil gi meg armslag og nye muligheter til produksjon – ny situasjon med mange
planer».
 
Utstillinga står i perioden 15. oktober til 25. november.