Os Senioruniversitet – Jørn Øyrehagen Sunde: Landslova av 1274. Magnus Lagabøter og det Norge han skapte

Os Senioruniversitet – Jørn Øyrehagen Sunde: Landslova av 1274. Magnus Lagabøter og det Norge han skapte

Jørn Øyrehagen Sunde er jurist og rettshistorikar og har sidan 2019 vore tilsett som professor ved Institutt for offentleg rett i Oslo. 

Han er kjend for si breie forsking, allsidige kunnskapar og gode formidlingsevne. 

Han har gått i djupna på tolkinga av Magnus Lagabøter si Landslov av 1274 og vil formidle ein del av dette i føredraget.

Føredraget varer om lag 2 timar inkludert kaffipause.