Os Senioruniversitet: Kongshaug musikkgymnas – ved Oddvar Rotvik

Os Senioruniversitet: Kongshaug musikkgymnas – ved Oddvar Rotvik

Os Senioruniversitet: Oddvar Rotvik: «Kongshaug musikkgymnas -ein musikalsk smeltedigel i Osbygda» 

Kongshaug musikkgymnas er ein kristeleg, privat, vidaregåande internatskule for musikk, dans og drama. Han ligg på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune, og er driven av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skulen var tidlegare folkehøgskule, men blei i 1999 ein vidaregåande skule. Utdanningstilbodet som er 3-årig, tar imot elevar frå heile landet, og har i tillegg blitt eit markant tilskot til lokalt kultur- og musikkliv i Osbygda. Oddvar Rotvik var tidlegare rektor ved skulen, og han vil i dette foredraget gje oss nærare kjennskap til skulen si historie og funksjon i dag.

NB! Gjeldande korona-restriksjonar tillet maks 50 tilhøyrar.
Påmelding må sendast på e-post til styreleiar Terje Sørensen: ters-2@online.no
"Først til mølla"
Kr 100,- per pers.