Os Senioruniversitet – Ola Grytten: Hans Nielsen Hauge – religiøs opprørar og industriell grundar

Os Senioruniversitet – Ola Grytten: Hans Nielsen Hauge – religiøs opprørar og industriell grundar

Ola Grytten er tilsett som professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole/NHH.

 Han har vore spesialrådgjevar for Norges bank og hatt ei rekkje verv i både inn- og utland.

 Han har særleg forska på makroøkonomiske utviklingstrekk og i seinare tid også på historisk kriseøkonomi.

Føredraget varer om lag 2 timar inkludert kaffipause.