Os Senioruniversitet: Øyvind Strømmen – Om konspirasjonsteoriar

Os Senioruniversitet: Øyvind Strømmen – Om konspirasjonsteoriar

Korleis vert dei til og kva er faren ved dei? Vi får vite korleis dei øydelegg sosiale relasjonar, udergrev samfunnskritikken og erstattar den med blinde fiendebilete. Covid-19 pandemien ga grobotn for mykje slik konspirasjon. Frå før har me 11. septemberåtaket på Twin-Towers i New York i 2001 der omlag 3000 menneske mista livet. Dette var ei av dei handlingane som har gjeve god grobotn for konspirasjonsteoriar i høve til USA-regjeringa under George W. Bush og det islamske terrornettverket al-Quaida leia av Osama bin Laden.

Om USA verkeleg har landa på månen er eit anna populært tema.

Billett kr 100,-
Semesterkort (fri inngang).