Os Senioruniversitet – Sissel Rosland: England etter Brexit

Os Senioruniversitet – Sissel Rosland: England etter Brexit

Sissel Rosland er professor ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. 

Ho har blant anna forska på konflikten i Nord-Irland og har god kjennskap til nyare britisk historie og politikk. 

Ho har følgd utviklinga i Storbritannia tett i mange tiår og har nær kjennskap til historie, politikk og samfunnet i landet.

Føredraget varer om lag 2 timar inkludert kaffipause.