Slik takler du idiotene på jobben! – Foredrag med Per Henrik Stenstrøm

Slik takler du idiotene på jobben! – Foredrag med Per Henrik Stenstrøm

Det mest medieomtala foredraget i Noreg dei siste åra er sett av over 100.000 publikummarar!


Den prisvinnande foredragshaldaren Per Henrik Stenstrøm begeistrar stort med foredraget som lærer deg å handtere dei vanskelege kollegaene. Han leverer toppklasse frå scena med eit foredrag som òg er spekka med humor!

Det handlar om dei vanskelege kollegaene. Du veit dei som forsurar arbeidsplassen
din. Dei irriterande kollegaene som tappar deg for krefter. Alle har minst ein idiot på arbeidsplassen, men spørsmålet er om det går an å setje pris på ein egoistisk surpomp? Og kva type kollega er du?

Dette er eit foredrag om moderne motivasjonsteori som skapar betre miljø på jobben.
Om krevjande kollegaer, tidstjuven, møteplagar, gledesdreparen, bedrevitaren og solstrålen. Om konfliktane som oppstår mellom medarbeidarar. Om frustrasjon og plagsame skilnader på jobben.

Foredraget varer om lag 90 minutt.