The Return 02.12. kl. 19.00

The Return 02.12. kl. 19.00

Velkommen til visning av Ingrid Bervens dokumentarfilm ”The Return” i Oseanasalen mandag 2.12, kl. 19. Filmen følger kunstneren på en reise til Georgia og hennes møte med den 75 år gamle Manana, pensjonert professor i medisin og overhode for et gammelt familiedynasti. Idét familiens historie flettes sammen med Georgias utvikling gjennom de to siste århundrene, forteller Berven om hvordan kulturpersonligheter som Knut Hamsun, Dagny Juel og Fritjof Nansen lot seg begeistre av landet, og hvordan georgierne i dag ser til Norge som inspirasjon.
Filmvisningen er gratis.
Ingrid Bervens og Sigbjørn Bratlies utstilling i Hvelvet vil være åpent en time i etterkant av filmvisningen.