Trygg i Bjørnafjorden 2022

Trygg i Bjørnafjorden 2022

Tema «Frivillig innsats til glede for alle»

Treng du transport? Kontakt kultureininga, tlf. 948 53607 eller Fusa frivilligsentral, tlf. 920 93716

PROGRAM
10.00 Stand i foajeen (eit utval frivillig org. og lag + kommunale tenester)
10.30 Dørene opnar til Oseanasalen
11.00 «Frivillig innsats til glede for alle»

Song ved Borgafjellet skule
Konferansier Mari Lyssand, Kultureininga
Opning ved ordførar Trine Lindborg
Nytt frå kommunen ved kommunaldirektør Christian Fredrik Fotland
Innlegg ved Kommunalsjef helse og velferd
Frivilligheit i lokal beredskapsarbeid v/Ella Marie Brekke Vangsnes, kommunen sin kontaktperson for Samfunnsikkerheit og beredskap

Lunsj frå Oseana kafé og restaurant

Fusa frivilligsentral ved leiar Victoria Dale og Os frivilligsentral ved Stine Kobbeltvedt
+ ei frivillig eldsjel
Musikalsk del ved Eirik Søfteland

Ca 1430 avslutning og vel heim

Endringar kan skje

…………………………………………………………………………

Treng du transport?
Kontakt kultureininga, tlf, 948 53607 eller Fusa frivilligsentral, tlf. 920 93716