Utvalde verk frå Griegsamlingen. Nyopning 28. april – 7. juni

Utvalde verk frå Griegsamlingen. Nyopning 28. april – 7. juni

Landskap og andre naturmotiv, portrett og varierande gradar av abstraksjon er framtredande i dette utvalget frå den rikholdige Griegsamlingen
Utstillinga viser verk av Arne Ekeland, Per Lassen Krohg,  Peder Balke, Johan Christian Dahl, Frits Thaulow, Ingebrigt Vik, Axel Ender, Christian Skredsvig, Nikolai Astrup, Nils Krantz, Christian Krohg, Xan Krohn, Julie de Holmberg Krohn, Ludvig Karsten, Georg Anton Rasmussen, Johan Jacob Bennetter, Hans Dahl, Anders Askevold, Frida Rusti, Kai Fjell, Eilif Amundsen, Søren Onsager, Thore Heramb, Jacob Weidemann, Lauritz Haaland, Gunnar Berg, Haakon Jensen Kaulum og Ørnulf Opdahl.

Din innsats gjer ein forskjell.  Følg råda frå Folkehelseinstitutet når du vitjar Oseana.
Hald avstand
Vask hendene
Bruk papirlommetørkle eller albogekroken ved hoste
Betal gjerne med kort (kontantlaust)
Unngå kontakt med felles overflater
Oseana intensiverer vask av hyppige kontaktpunkt i huset, og vil elles følgje dei generelle hygieneråda frå Folkehelseinstituttet. Personar med symptom på luftveisinfeksjon oppmodast om å halda seg heime.
Fakta, råd og tiltak om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/