Om kulturhus

Vakkert plassert i vannkanten på Mobergsneset finn du Oseana.

I brytninga mellom sjø og land på Mobergsneset ligg Oseana kunst- og kultursenter.

Oseana er eit hus for det lokale, regionale og nasjonale kulturlivet. Fordelt på 5 800 kvadratmeter finn du kultursal, restaurant, galleri og lokale for kurs, konferansar, møter og selskap.

Vi ynskjer å ta ein nasjonal posisjon der Oseana skal presentere kunst og kultur på ein ny og annleis måte i Noreg. I kombinasjon med natur-, friluftsliv- og matopplevingar skal Oseana syne att i det vestlandske fjord- og fjellandskapet.