Personvernerklæring

Oseana samlar inn informasjon om deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i interesseskjema o.l. på våre nettsider.

Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor, og vil berre nytta dei opplysningar vi innhentar i samsvar med personvernlova. Vi hentar berre inn slik informasjon i dei tilfelle kor du har noko med Oseana eller oseana.no å gjer. Til dømes ved kontakt gjennom skjema e.l.

Behandling av disse personopplysningane skjer i samsvar med norsk personvernlovgiving, og EUs personverndirektiv, som har som formål å sikre dine opplysningars konfidensialitet, integritet, tilgjengelegheit og kvalitet.

Vi vil aldri selje, eller utlevere din informasjon til tredjepartar for bruk i marknadsføring e.l. Vi vil berre utlevere din informasjon dersom vi vert pålagt dette av politimyndigheter, med gyldig heimel i norsk lov.

Kontaktskjema

Ved innsending av kontaktskjema samlar vi inn den informasjonen du oppgir, (namn, telefonnummer, e-post). Dette er nødvendig for at vi skal kunne ta kontakt med deg og svara på din førespurnad. Informasjon vi samlar inn vil ikkje bli brukt utover dette, og vil aldri bli seld eller overlevert til tredjepartar.

Nyheitsbrev

Dersom du godkjenner at vi sender deg nyheitsbrev, vil vi sende deg relevant informasjon om våre produkt, endringar i våre tenester, aktuelle kampanjar, nyheiter, etc.

Du kan til ein kvar tid melde deg av nyheitsbrevlista. Enten ved å trykke på en link i nyheitsbrevet, eller ved å ta kontakt med oss på post@oseana.no

Nettstatistikk

Oseana samlar, som nesten alle andre sider på nettet, inn anonyme opplysningar om besøkande av oseana.no. Dette gjør vi for å kunne lage statistikk som vi kan legge til grunn for å forbetre nettsida for våre besøkande.

Vi bruker analyseverktøya Google Analytics og Hotjar til dette formålet.

Her kan du lese om Hotjars bruk av informasjonskapslar: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Ønsker du å reservere deg mot Hotjar sine informasjonskapslar, kan du sjå her: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Les meir om korleis Google Analytics behandlar informasjon her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Ønsker du å reservere deg mot Google Analytics, kan du sjå her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informasjonen som samlast inn gjennom disse verktøya utleverast ikkje til andre aktørar.

Marknadsføring:

Disse informasjonskapslane kan bli brukt for å bygge en profil av deg og dine interesser, slik at de kan vise seg relevante annonser på andre nettsider. Dette kan være nettsider som Google, Facebook, VG eller Dagbladet.

Vi kan identifisere nettlesaren din (for eksempel Safari, Chrome, Firefox og Internet Explorer) og kva for ein type eining du nyttar (eksempelvis mobil, tablet, PC eller Mac – samt modeller som Samsung og iPhone). Dersom du ikkje aksepterer dette, vil du oppleve mindre relevant annonsering.

Her kan du lese meir om interessebasert marknadsføring på internett, og sjå over dine valmoglegheiter for deltaking i målretta annonsering: http://www.youronlinechoices.com/nor/