Om demensomsorg

Måndag 28. september Kl. 11:00

Kva er demens, og korleis ivareta pasientar med demensdiagnose? Astrid Egge Døsen, som er sjukepleiar med vidareutdanning i alderspsykiatri kjem til Oseana for å halde føredrag om demens.Vi strøymar føredraget til helseinstitusjonar, og anbefaler særleg tilsette ved sjukeheimar å få med seg dette. Føredraget tar for seg korleis ein skal kommunisere med personer som har demens, og det viktige samarbeidet mellom pårørande og demenskoordinator i kommunen.