Eit artistisk foredrag om musikk og følelsar

Foredraget blei sendt den 19. oktober 2020.

Om demensomsorg

Foredraget blei sendt den 28. september 2020.

Korrekt og ukorrekt talemål

Foredraget blei seindt den 31. august 2020.

Kva veit du om molda?

Foredraget blei seindt den 2. mars 2020.