Arv og Miljø – Harald E. Tørresen

Arv og Miljø – Harald E. Tørresen

Når Harald E. Tørresen har valgt å kalle sin utstilling i Hvelvet for ”Arv og miljø”, gir det signaler om et innhold som i alle fall i norsk sammenheng har fått forsterket betydning gjennom Vigdis Hjorts roman fra 2016. For kunstneren handler utstillingstittelen også om en vending, eller en større åpenhet, i hans bearbeidelse av tid, erindring, persepsjon, forholdet mellom språk og bilde og i hans fremstilling av hverdagens gjenstander, som i sin taushet antyder personlige tapserfaringer og fragmenter av mulige fortellinger. 

Hverdagsobjektene er fremdeles til stede i verkene i denne utstillingen, men der de tidligere har stått alene, introduseres menneskefiguren, spesielt barn, i flere av maleriene. I utstillingskatalogen, som i dette tilfellet er en del av utstillingen, ikke et tillegg, blir bakgrunnen i egen oppveksthistorie presentert i en samtale mellom kunstner og kurator. Når tekstene i katalogen slik blir en del av utstillingen, inngår de i en helhet der utstillingens ulike elementer og sammenstillinger åpner for stadig nye betydninger gjennom betrakterens assosiasjoner og tolkninger. Det potensielle refleksjonsrommet mellom kunst og betrakter er noe han viderefører fra tidligere utstillinger, men utvidet med mer eksplisitte referanser.

Utstillingen spenner over flere uttrykk, og både malerier, tegninger, collager og bearbeidede objekter er presentert på en måte som gir både enkeltverk og den totale sammensetningen vekt og betydning. De fleste arbeidene som presenteres er nyproduserte, men utstillingen inneholder noen eldre verk, også fra helt tilbake til studietiden. I katalogen forteller kunstneren at siden han i denne utstillingen har utfordret seg selv ved å bli tydeligere på bruk av egen historie, ville han bringe eldre bilder inn i den konteksten de fortjener.

Harald E. Tørresen (f. 1964) er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo 1995, med studier ved Vestlandets Kunstakademi og AVU Academy of Fine Arts i Praha, og en mastergrad ved Kunsthøyskolen i Bergen (nå KMD ved UiB) i 1989. Hovedteknikker er oljemaleri og tegning. Tekst- og fotobaserte prosjekter, utsmykking og installasjonsrelaterte kunstverk utføres også i perioder. Av større separatutstillinger kan nevnes ”Vanitasbilder” på Bryggen museum (2017), ”Pendel”, Haugesund kunstforening / Haugesund Billedgalleri (2011), ”Voyager – Transparens” ved Visningsrommet, USF (2005) og ”Malerier”, Hordaland kunstsenter (2000). Han har deltatt ved en rekke kollektivutstillinger, for eksempel ved Høstutstillingen (1995), Vestlandsutstillingen (1996, 2000, 2009), Christiansands Kunstforening (2002) og Intimgalleriet, Bergens kunstforening (2001).  Han har også gjort utsmykninger ved Havforskningsinstituttet, Bergen, Bergen Tomteselskap AS og Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim. Han bor og arbeider i Bergen.

 Utstillingen er kommet i stand med støtte fra Kulturrådet og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Smittevern:

Din innsats gjer ein forskjell. Følg råda frå Folkehelseinstituttet når du vitjar Oseana:

  • Hald avstand på minst ein meter til andre
  • Vask hendene
  • Bruk papirlommetørkle eller albogekroken ved hoste
  • Unngå kontakt med felles overflater

Oseana har intensivert vask av hyppige kontaktpunkt i huset, og følgjer dei generelle hygieneråda frå Folkehelseinstituttet. Personar med symptom på luftveisinfeksjon oppmodast om å halda seg heime.