Breakout Room – Linda Øgaard

Breakout Room – Linda Øgaard

BILDER FRA UTSTILLINGEN.

Det er vanskelig å ikke se Linda Øgaards installasjon ”Breakout Room” som en reaksjon på det siste årets globale utfordringer. Tittelen viser til en måte å organisere digitale møter på, noe som er blitt hverdagen for mange under pandemien. I tillegg henspiller den både på kunstnerens møte med rommet og hennes bearbeidelse av det, samt opplevelsen vi som betrakter har i det modifiserte rommet.

På denne måten aktualiseres det kroppslige aspektet i installasjonen gjennom den senere tidens mangel på fysiske møter, der vi i stor grad har måttet nøye oss med det todimensjonale og skjermbaserte. Fraværet av taktilitet, håndgripelighet og nærhet, fraværet av kropp og sted som vi alle har kjent på, møter sitt motstykke i Øgaards installasjon. Betrakterens bevegelser i verket gir en fenomenologisk opplevelse av det, der form og mening forskyves ut fra betrakterens posisjon.

Installasjonen blir i sitt vesen både inviterende og invaderende. Gjennom sin lek med publikums forventinger til et rom, rører Øgaard også ved en underliggende uro, et alvor som henspiller på tiden vi lever i, og på vår sårbarhet som individer i møte med verden.

Kontrastene står sentralt i Linda Øgaards installasjoner: Den myke kroppen møter hard arkitektur, det indre gjenspeiles i det ytre. Den subjektive reaksjonen kunstneren opplever i møte med et rom, gjøres universelt tilgjengelig gjennom hennes bearbeidelse av rommet til et abstrakt verk, som deretter igjen blir nært og personlig, i publikums møte med det.

I tillegg til installasjoner, arbeider Øgaard med maleri og tegning, og disse praksisene går over i hverandre. Maleriene og tegningene tar gjerne utgangspunkt i et sted eller et rom som kunstneren har en ekspresjonistisk tilnærming til. Gjennom hennes øyne modifiseres og omdefineres rommet, noen ganger i forholdsvis forsiktige grep, andre ganger til det ugjenkjennelige. Men som oftest skimter vi sporene av det opprinnelige, en vegg, en ramme, en plante eller en kropp, og her en kime til en fortelling, en opplevelse, et minne.

I ”Breakout Room” gir Øgaard tegningen tre dimensjoner, romlighet og materialitet. Rommet modifiseres og formes, så vi som betraktere trer inn i verket, og gjennom vår oppfatning, blir en del av det.

Linda Øgaard (1974) er billedkunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (nå KMD ved UiB). Hun arbeider primært med tegning, maleri og installasjoner, og har gjort flere utsmykninger, blant annet ved Landås skole i Bergen, og ved Eidfjord Fjell & Fjord Hotell. I tillegg er hun hovedlærer for Billedkunst fordypning ved Bergen kulturskole.