De to vitse menn letter på trykket

De to vitse menn letter på trykket

Av og med Thomas Helgesen og Jan Helge Corneliussen.

DJ Osablod speler til "sokkadans" i foajéen etter showet.