Edvard Grieg Ungdomskor

Edvard Grieg Ungdomskor

Avslutningskonsert Sommerakademiet 2021

Det årlege sommarakademiet til Edvard Grieg Ungdomskor går av stabelen i veke 31. Etter ei intens veke med individuell undervisning, gruppeundervisning og fullt kor, samlast kreftene til ein feiande flott avslutningskonsert.

Repertoar:

1.Claudio Monteverdi (1567-1643)

Beatus Vir, SV 268

2.Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)/Francesco Durante (1684-1755)

Magnificat i B-dur

3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Regina Coeli