Intro med dramaturg før framsyninga «Ved Målet»

Intro med dramaturg før framsyninga «Ved Målet»

Gratis intro til deg som skal sjå «Ved Målet»

Før du skal sjå «Ved målet», inviterer vi deg til gratis intro ved dramaturg Hege Randi Tørressen. Hege har lang erfaring som dramaturg på Nationaltheatret, og er sjølv del av det kunstneriske teamet som har laga Riksteatret si framsyning. Ho vil gje deg ein introduksjon til «Ved målet» og fortelje kven den verdskjende forfattaren Thomas Bernhard var. 

 
Starttid: 18:15

Varer: 15-20 minutter

Stad: Griegsamlingen

Introduksjonen er gratis og open for alle!