Kobie Nel: Spirit Rapping

Kobie Nel: Spirit Rapping

Utstillinga «Spirit Rapping» blir vist i Galleri Hvelvet i perioden 10. feb. – 31. mars.
Kobie Nel har laga ein stadsspesifikk installasjon som gir publikum ei oppleving der røyndom og fantasi smeltar saman. Installasjonen består av ein serie fotografiar og ein skulpturell skiljevegg, som fungerer som ein spegel for å avbilda ikkje-menneskeleg og menneskeleg samanfletting.

Fotografia vart tekne under feltarbeid i Rainbow Valley, ein heilag stad for Upper Southern Arrernte-folket, dei tradisjonelle landseigarane, i Nordterritoriet i Australia. Dei kallar staden for Wurre og er det knytt til historier om regnmakeri.

Reservatet vart etablert i 1990 for å verna dei unike sandsteinsformasjonane og urbefolkninga i Australias kunst, artefaktar og helga naturobjekt rundt ei stor sandsteinsklippe. Sandsteinslaga i hovudformasjonen liknar farga striper i ein regnboge, med rød-oransje nyansar av sandstein rik på jern som skaper ein sterk kontrast med den lettare farga sandsteinen som blir bleikgul eller gullfarga i den seine ettermiddagssola.

Fotografia til Nel viser spor og avtrykk i sanden etter ulike dyr og insekt. Dei får oss til å undra over kva som kan ha sett desse spora, og kva spor me sjølv set.