Screaming Blood – Mahlet Ogbe Habte

Utstillingsopning laurdag 2. oktober kl. 14.00
Kl 15.00 Kunstnarsamtale

Den etiopiske komponisten Saint Yared (505-517 e.Kr.) sies å ha mottatt sin musikalske innsikt gjennom et møte med tre fugler, som inspirerte ham til å skape tre ulike modale skalaer. Gjennom studier av Saint Yared, og særlig hymnen «Seatat» fra «de dødes sanger» (Mewasit), ønsker Mahlet Ogbe Habte å benytte lyd for å formidle uten å måtte gå omveien via intellektet. Selv om musikk bare er en konstellasjon av lydbølger, kan den gi oss emosjonelle erfaringer og sette oss i ulike sinnstilstander på en annen måte en språklig og visuell kommunikasjon.

Arbeidene dreier seg om tap og sorg. Habte har befunnet seg tett på sorgprosesser i sitt hjemland, Eritrea, og målet hennes er å sette publikum i stand til å ta inn over seg kompleksiteten i de ulike lidelseshistoriene som følger med dagens kontemporære kriser. Likevel er «Seatat» ikke en klagesang, tvert imot er det en «chant» som skal sørge for vår udødelige sjels velbefinnende.

Måten vi som mennesker uttrykker sorg varierer fra kultur til kultur, men smerten vi føler når vi går gjennom en sorgprosess, besitter en felles, tidløs kvalitet, som går på tvers av barrierer som etnisk tilhørighet, språk og hudfarge. Det er likevel ikke noe moraliserende over Habtes prosjekt. Heller kanskje en vennlig dult, et nikk i retning av en felles grunn som vi som mennesker har tilgang på, men som vi ikke benytter oss tilstrekkelig av, eller har glemt eksisterer.

Utstillingen «Screaming Blood» består av et lydarbeid, en installasjon og en gruppe malerier. Mens lydinstallasjonen kan knyttes opp mot en universell tapsfølelse, kan de fargerike maleriene og installasjonen til sammenligning fremstå som oppmuntrende. Disse er skapt med utgangspunkt i funnet materiale, svamper og sugerør som ellers ville blitt kastet. De fargerike flatene gir assosiasjoner til kart og havoverflater, og i dette anes muligheten til forflytning eller forandring. Vi ser en skjønnhet i det forgjengelige, men også en parallell til de stadig flere navnløse som årlig blir borte i havet, på jakt etter et bedre liv.

Kunstner og filmskaper Mahlet Ogbe Habte er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (nå KMD) og ved Met Film School i London. Hun er født og oppvokst i Eritrea, men bor og arbeider i dag i Norge. Hun har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale utstillinger og andre kunstprosjekter.