Søndagsevent og kunstnersamtale.

Søndagsevent og kunstnersamtale.

(Scroll down for English)

notes from the air. 

En improvisasjon, visning og lydhendelse i tid og rom. 

I forbindelse med utstillingen «Fragments from a forest trail (Parfois je pense; parfois je suis) i Galleri Hvelvet har Trudi Jaeger fått med seg Karla Lesley Kjellsdotter Jaeger til en helt spesielt musikalsk og kunstnerisk opplevelse for Oseanas publikum. I etterkant av inviterer vi til en samtale mellom Trudi Jaeger og kurator Evelyn Holm. 

Trudi Jaeger er født i London i 1951 og har bodd og arbeidet i Bergen siden 1976. I sine abstrakte malerier og tegninger har hun holdt seg til variasjoner av det samme formspråket gjennom store deler av sitt kunstnerskap: Lette strøk og linjer, gjerne av ulike mørke farger på hvit bakgrunn. Motivmessig kan de oppleves som flyktige; og de har en stille, meditativ karakter av refleksjonsobjekter, noe som korresponderer med hennes kunstsyn og måter å arbeide på, og som også kan gjenkjennes i notes from the air. Arbeidene hennes er innkjøpt av bl.a. Bergen kommune, Kode (Bergen Billedgalleri), Griegsamlingen, Sparebanken Vest kunstsamling og Kulturrådet, og hun har hatt utsmykkinger ved bl.a. Solstrand hotell og bad, Gullfaks C, Bergen lufthavn og Haukeland sykehus. 

Karla Lesley Kjellsdotter Jaeger (født 1989) er utdannet arkitekt ved Bergen arkitekthøgskole, men har også en musikalsk karriere med stemmen som hovedinstrument. Hun har hatt konserter i England, Belgia, Tyskland, Frankkrike, Nederland, Sverige, Ungarn, Slovakia mm, i tillegg til hele Norge. I perioden 2011 – 2020 var hun vokalist, tekstforfatter, komponist og bandleder i gruppen SNØ/SKAAR, med utgivelser som «Sommerfugl» (2015), «Mira» (2015) og «Feed me to the stars» (2018).  

PROGRAM 

(13:00: Søndagens omvisning: En kort orientering i Trudi Jaegers utstilling for de som ønsker.) 

13:30: notes from the air – En improvisasjon, visning og lydhendelse i tid og rom. 

Pause. Det er anledning til å kjøpe og ta med seg drikke fra kafeen. 

14:15: Kunstnersamtale mellom Trudi Jaeger og Evelyn Holm. Publikum er hjertelig velkommen til å bidra med spørsmål og kommentarer.  

14:45: Mingling og uformelt samvær frem til utstillingen stenger kl. 16. 

Oseana kafé og restaurant holder åpent til kl. 17. 

Buss 600 går fra Bergen busstasjon, perrong L og tar ca. 35 minutter. Avganger hvert kvarter fra kl. 12:23. Bussruter her

Velkommen! 

notes from the air. 

An improvisation, presentation and sound event in time and space. 

In connection with the exhibition “Fragments from a forest trail (Parfois je pense; parfois je suis) in Gallery Hvelvet, Trudi Jaeger will create with Karla Lesley Kjellsdotter Jaeger a unique collaborative musical and artistic experience at Oseana. Afterwards, we invite you to a conversation between Trudi Jaeger and curator Evelyn Holm. 

Trudi Jaeger was born in London in 1951 and has lived and worked in Bergen since 1976. In her abstract paintings and drawings, she has consistently used variations of the same formal language throughout her practice as an artist: these include light strokes and lines often of varying degrees of darkness on a white background. These fleeting motifs, as objects of reflection, possess a quiet meditative character which reflects both her intentions as an artist and her approach to the process. These can be perceived also in the soundscape of the event. She is represented in several public art collections, among others, Bergen municipality, Kode (Bergen Billedgalleri), The Grieg collection, The Sparebanken Vest collection and The Arts Council of Norway, and she has commissions at, Solstrand Hotel and Spa, Bergen Airport and Haukeland Hospital. 

Karla Lesley Kjellsdotter Jaeger (born 1989) is a trained architect from The Bergen School of Architecture, but also has a musical career with the voice as her main instrument. She has had concerts in England, Belgium, Germany, France, the Netherlands, Sweden, Hungary, Slovakia etc., as well as throughout Norway. In the period 2011 – 2020, she was vocalist, lyricist, composer, and band leader in the group SNØ/SKAAR, with releases such as «Sommerfugl» (2015), «Mira» (2015) and «Feed me to the stars» (2018). 

PROGRAM

(13:00: Sunday´s guided tour for those interested: A short introduction in Norwegian in Trudi Jaeger´s exhibition.)

13:30: notes from the air – An improvisation, presentation and sound event in time and space. 

Break. You are welcome to buy and bring with you drinks from the café.

14:15: Artist talk with Trudi Jaeger and Evelyn Holm. Comments and questions from the audience are most welcome.

14:45: Informal meet and greet with the artist present.

The exhibition closes at 16:00. The restaurant is open until 17:00.

Bus no 600 leaves from Bergen bus station platform L. Departures every 15 minutes from 12:23. Bussruter her

Welcome!