Utstillingsåpning: Arne Rygvold – Skulpturer

Utstillingsåpning: Arne Rygvold – Skulpturer

Kl. 14 – 16: Utstillingsåpning og kunstnersamtale. Servering av forfriskninger.

Kl. 15:00: Samtale mellom Arne Rygvold og kurator Evelyn Holm.

Arne Rygvolds skulpturelle former er enkle og vakre, men inneholder også spor av kompliserte prosesser og ulike former for motstand, noe han bruker bevisst i arbeidsprosessen. Motstanden ligger både i det «levende» trematerialet, i teknikk og fremgangsmåte, og i at deler av valgene overlates til noe som ligger utenfor kunstnerens kontroll. Resultatet er arbeider som både har et høyt estetisk nivå og er åpne for betrakterens undring.

Arne Rygvold ble utdannet ved Vestlandets kunstakademi, Bergen i 1981 – 86 og har siden hatt en omfattende utstillingsaktivitet både i Norge og utlandet. Av separatutstillinger i senere tid kan nevnes Kongsvinger kunstforening (2021), Steinkjer kunstforening (2019) og Kunstbanken, Hamar (2018), og han har vært representert ved flere gruppe- og kollektivutstillinger, blant annet Norsk skulpturbiennale, Lillehammer Kunstmuseum, 2002, Stenersenmuseet (2001),utstillingen 9 Norske Billedhoggere ved Peter Michael Bohun Galleri, Slovakia (1995) og Nordisk skulptur, Gøteborg (1992). Hans skulpturer er innkjøpt blant annet av Steinkjer kommune, Oslo kommunes kunstsamling, Haugesund Billedgalleri, Gøteborg kunstmuseum og Kulturrådet, og utsmykkinger av Rygvold kan ses bl.a. ved Inderøy videregående skole, Innherred sykehus, Levanger, Smørsbroen, Bergen og Gullfaks B, Nordsjøen. Han bor og arbeider på Blaker i Lillestrøm kommune.

Utstilingen er støttet av Kulturrådet og Bildende kunstneres hjelpefond.